Sensitiv og sterk

820240195X

Etter et tips fra en klient, har jeg gått til anskaffelse av boka «Særlig Sensitiv» skrevet av Elaine Aron. I boka beskriver hun mennesker med et spesielt sensitivt nervesystem, og hvordan de kan ha utfordringer med å passe i inn i samfunnet vi har skapt. Foreningen for høysensitive beskriver det slik:

Hjernene til høysensitive mennesker arbeider litt forskjellig fra andres. Høysensitive mennesker er mer oppmerksomme på det underliggende i en situasjon enn mennesker som ikke har dette trekket. Årsaken til dette er hovedsaklig at den høysensitive hjerne bearbeider informasjon og går mer i dybden av den. Høysensitive ser og legger merke til mer enn andre.

Høysensitive mennesker blir også lettere overveldet. Når man legger merke til alt som skjer, er det naturlig å bli overstimulert når omgivelsene er for intense, sammensatte eller kaotiske over en viss tid.

Jeg har også meldt meg på en konferanse om temaet som avholdes i Oslo den 14. mai, hvor Aron skal tale. Gleder meg til å utforske dette temaet videre!