Psykiatri i ubalanse

Den biomedisinske psykiatrien prøver i sin higen etter vitenskapelig legitimitet å etterligne den medisinske modellen, men de to er egentlig ikke sammenlignbare. DSM-diagnostikken kan illustreres med at leger i somatikken kuttet ut helhetsforståelsen og sa at pasienten hadde et blodsukkerregulerings-problem, et øyeproblem og et fotproblem, i stedet for å snakke om komplikasjoner som følge av diabetes. Når fenomener kun inndeles etter sine ytringsformer, ender man opp med en fragmentert forståelse og en rekke diagnoser. En mer helhetlig forståelsesmåte derimot, rettet inn mot den underliggende dynamikk, vil kunne favne alle utslag av patologier under samme paraply i ett og samme begrepssystem.

Fra «Psykiatri i ubalanse«, Morgenbladet

Brutto nasjonal lykke FTW

Av alle steder i verden er det Bhutan vi må se til for en virkelig nyskapende og menneskevennlig politikk – der har de rett og slett skiftet fra å fokusere på å brutto nasjonalprodukt (et mål på økonomisk velstand) til brutto nasjonal lykke (et mål på psykologisk velstand). Se mer om denne originiale og inspirerende idéen i videoen over, eller les på Wikipedia.