Jeg trenger bare at du lytter!

Denne videoen er litt kjønnsstereotypisk, det skal innrømmes. Men litt morsom også.