Psykisk kan du vera sjøl

So du vil knekke meg
det bi kje særleg pent å sjå.
Ein vaksen mann på kne
skjurte med snør og tåru på.
Før du tek ladegrep for godt
va det eit par ting eg ville si.
Du kan umogeleg ha fått
kyss og klem på ei tid.

Det fins dei som øydelegg
som laga djupe sår.
Eg kjenne fleire rotne egg
som berre tenkji på seg sjål.
Det fins gull og edelstein
hemmeleg helta som er taus.
Som står støtt på eigne bein
som alder fær applaus.

Sjå koss augun mine renn
hjarta mitt blør
psykisk kan du vera sjøl.
Kom hit og sett deg ned
du kan vel sjå litt stort på det.

Og du har skuffa meg
no har e sorg i mitt sinn.
Pressa deg fram te
mi inste grind.
Summe går på ryggen
summe går på vatn.
Eg sakna mamma
og den gamle katten.

Sjå koss augun mine renn
hjarta mitt blør
psykisk kan du vera sjøl.
Kom hit og sett deg ned
du kan vel sjå litt stort på det.

Stein Torleif Bjella