Hvordan velge riktig terapeut

Psychology Today har publisert en spennende artikkel av Jonathan Shedler om hva folk bør tenke over når de skal velge terapeut. Jeg synes dette gir mening! Les gjerne hele artikkelen for en mer grundig gjennomgang, eller nøy deg med følgende oppsummering:

So how do you choose a therapist? You steer clear of ideologues and experts-at-everything. You don’t search far and wide for someone who specializes in treating people with exactly your problem because there are no other people with exactly your problem. When you meet, notice whether the therapist seems more interested in you or your diagnosis. Notice whether the therapist invites you to think together about what is really the matter. Notice whether the two of you are able to develop a shared understanding of what is the matter that rings true to you, that was not already evident to you. The last part might take a few meetings but the trajectory should be moving in that direction from the beginning. If all of these ingredients are there, you’ve probably found a good one.

DIGITAL CAMERA

Hvem er du, terapeut?

En ny studie tyder på at personlige egenskaper hos terapeuten har stor betydning for hvor godt utbytte pasienten får av terapien. Stor faglig selvtillit fra terapeutens side, ga ikke nødvendigvis god behandling – et funn som overrasket psykolog og forsker Helene Amundsen Nissen-Lie.

– Vi så at hos terapeuter som tvilte på egen kompetanse, hadde pasientene mer positiv effekt av terapien. Hun mener forskning på psykoterapi lenge har neglisjert problemstillingen med individuelle forskjeller mellom terapeuter, også kalt terapeuteffekten – kanskje fordi svarene man får kan bli ubehagelige.

Studien som tyder på at litt terapeut-tvil kan være bra, er en del av Nissen-Lies doktoravhandling ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, som hun fullfører i disse dager.

– Vi tror at sammenhengen her kan skyldes at terapeuter som oppgir mer tvil evner å reflektere over eget bidrag i terapien. Det vil tilsi at de er mer ydmyke, og dermed er mer sensitive og lydhøre ovenfor pasienten, sier hun.

Illustrasjon hentet fra morgenbladet.no

Illustrasjon hentet fra morgenbladet.no

Sårbarhetens kraft

Dette foredraget er tre gode ting i ett: sant, kraftfullt og morsomt. Jeg elsker blant annet hvordan hun beskriver sin egen terapi:

And she said, «What’s the struggle?» And I said, «Well, I have a vulnerability issue. And I know that vulnerability is the core of shame and fear and our struggle for worthiness, but it appears that it’s also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love. And I think I have a problem, and I need some help.» And I said, «But here’s the thing: no family stuff, no childhood shit. I just need some strategies.» Thank you. So she goes like this. And then I said, «It’s bad, right?» And she said, «It’s neither good nor bad. It just is what it is.» And I said, «Oh my God, this is going to suck.»